54% SPECJALISTÓW TWIERDZI, ŻE ICH FIRMA MUSI BYĆ ZASILANA SOLIDNYMI DANYMI ANALITYCZNYMI, ABY STAĆ SIĘ BARDZIEJ KONKURENCYJNĄ

Stać się bardziej konkurencyjnym   Ostatnio zaktualizowane!


SZYBSZE ZROZUMIENIE DANYCH STANOWI DLA 24% ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NAJBARDZIEJ POŻĄDANĄ KORZYŚĆ, JAKĄ MOŻNA OSIĄGNĄĆ POPRZEZ IMPLEMENTACJĘ BI

Szybsze zrozumienie danych   Ostatnio zaktualizowane!


47% SPECJALISTÓW WSKAZUJE NA ZBYT PÓŹNY DOSTĘP DO INFORMACJI JAKO CZYNNIK, KTÓRY HAMUJE ZDOLNOŚĆ PODEJMOWANIA DECYZJI

Późny dostęp do informacji   Ostatnio zaktualizowane!