SZYBSZE ZROZUMIENIE DANYCH STANOWI DLA 24% ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NAJBARDZIEJ POŻĄDANĄ KORZYŚĆ, JAKĄ MOŻNA OSIĄGNĄĆ POPRZEZ IMPLEMENTACJĘ BI

Szybsze zrozumienie danych


47% SPECJALISTÓW WSKAZUJE NA ZBYT PÓŹNY DOSTĘP DO INFORMACJI JAKO CZYNNIK, KTÓRY HAMUJE ZDOLNOŚĆ PODEJMOWANIA DECYZJI

Późny dostęp do informacji